Det en ikke vet har man ikke vondt av? — Travelling storyteller.

Det er et gammelt ordtak som sier…. Det en ikke vet har man ikke vondt av. Som vi alle vet er dette ordtaket en sannhet med modifikasjoner. For jeg føler faktisk at det jeg ikke visste, det har jeg nå fått vondt av. Og akkurat dette gjelder ikke bare meg, men det gjelder sikkert mange […]

Det en ikke vet har man ikke vondt av? — Travelling storyteller.

Published by atle1963

Waiter on cruise ship.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: